Wzrastanie Jezusa w Duchu Świętym

Piotr Florencjan Szymański OFM

Relacje synoptyków o poście i kuszeniu Jezusa zachowały się w formie krótszej (Mk 1, 12-13) i dłuższej (Łk 4, 1-13; Mt 4, 1-11). Wszystkie informują o Duchu Świętym, który był inicjatorem tego wydarzenia. Przekaz św. Łukasza zawiera specjalny zamysł teologiczny w tym względzie, który zostanie ukazany w niniejszym artykule.