modlitwa o ufność

Jezusie!
Jesteś ufnością i tobie ufam. Przed Tobą pragnę wyrazić wszelką świętość, jakiej się uczę. Jesteś świętością, więc jako mój Rabbi działaj w każdej sposobności, w jakiej się znajduję, bym wybierał święte bycie na wzór Twego Jestestwa.. Posiadsz tego daru tyle, że możesz wszelkiemu stworzeniu nadać wymiar świętości. Żebrzę Cię o bycie świętym, czyli człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Odkryj tajemnice Twego królestwa tym, którzy wybijają się na drodze świętości, abyśmy stali się jedno. Zapraszam Cię do swego serca, zapraszam gorąco. Stwórz mnie według Swojej miary wykorzystując nędzę, którą jestem. Żebrzę, byś był ze mną w każdej chwili istnienia; żebrzę nie tylko o zwykłe bycie, ale i o heroiczne dopomożenie wśród trosk tego świata. Przygotu mi miejsce w niebie, gdzie będę Cię wychwalał i wysławiał Twą świętość na wieki. W tej ziemskiej drodze nie oszczędzaj mi cierpienia, którego owocem byłoby choćby moje zwrócenie się przeciw sobie dla osiągnięcia choćby jednego celu, jakim byłoby zaniechanie zła lub grzechu, bo wszystko co nie jest świętością jest przecież złem lub grzechem. Ty jednak doprowadź Swą Wolę do szczęśliwego owocu, czyli wiary w Ciebie świętego. Przełóż Twe Słowo na moje czyny, a potem mnie rozlicz. Wszystko teraz zależy od Ciebie, więc daj mi tę moc, by podczas pracy wszystko zależało ode mnie. O tę moc żebrzę, choć nie mam pojęcia, jaka ona jest. Ufam niezmiernie Tobie jako Bogu w Trójcy przenajświętszej Jedynemu i jednocześnie żebrzę, Maryjo, módl się za mną, bym biorąc przykład z każdej swiętości nauczył się być świętym ja Ty, Aniołowie Boży w niebie i wszyscy święci. Twe królestwo triumfuje, widzę Cię i dziękuję za wysłuchnie postawy serca, która jest od teraz lepsza. Aniele Boży Stróży mój i święci patronowie, nie dajcie odszczepić mnie od winnego krzewu... Boże, im bardziej Cię poznaję, tym bardziej jestem świętym. Ta droga jest cudowna, a Ty jesteś bez miary, więc na drodze świętości nigdy nie będzie końca. Rozumiem tajemnicę Męki i postanawiam ją wykonać i niech krzyż ochoczo niose podczas tych obowiązków, na które się udaję w świętości serca. Kościele Święty, uświęcaj mnie. Amen.