Modlitwy

Nowenna do św. Judy Tadeusza (patrona spraw beznadziejnych)

DZIEŃ PIERWSZY

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością.

Otwieram moje serce stroskane i proszę, i błagam Cię o opiekę nade mną. Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego łaskę, o którą Cię prosili.

Oni też głoszą, żeś Ty, św. Judo, nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy (tu wymienić prośbę).

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DRUGI

O św. Judo Tadeuszu - zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa - poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia.

W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła Katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej.

Pragnę, o św. Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich - a stanę się pożytecznym członkiem naszego Kościoła Katolickiego - świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI

Św. Judo Tadeuszu - chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdą się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy cudnego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem.

Daj mi o św. Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY

O św. Judo Tadeuszu - skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia chwały Bożej wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i do zbawienia duszy.

Wszak Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzkości na ziemi tkwi w wiecznej i największej prawdzie jaką jest Miłość Bliźniego.

Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY

Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy swoje.

O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów św. modlitwy "Ojcze nasz".

Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY

Dziękuję Ci, o św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzyć w przyszłość moją.

Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że niweczysz we mnie i tę męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły.

Utrwalaj o św. Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru miłości Chrystusowej.

Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY

O św. Judo! Po dniach wstrząsającego smutki, doznałeś niewymownej radości, gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej śmierci powstał z grobu, by ukazać się swym uczniom-apostołom. Uproś u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY

O św. Judo, któryś w swej apostolskiej pracy uczył, że światem rządzi Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia - i na tej sile zbudowano Kościół Katolicki, spraw mój Orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł ukojenie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

O św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole - niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc - temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.

Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego Imienia, albowiem płynie ku mnie, dzięki Twemu wstawiennictwu, błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario...
Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze
i świata całego.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas
i świata całego.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie"
(Dzienniczek Bł. s. Faustyny 1,93).

http://www.youtube.com/watch?v=cl0VeJWZDwM

Różaniec

Tajemnice Radosne (Poniedziałek i Sobota)
Tajemnice Światła (Czwartek)
Tajemnice Bolesne (Wtorek i Piątek)
Tajemnice Chwalebne (Środa i Niedziela)

Na początku …

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
Wierzę w Boga…
Ojcze nasz...
3 x Zdrowaś Maryjo…

Przed dużym paciorkiem

Chwała Ojcu…

Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

Na zakończenie

Pod Twoją obronę…..
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.

Litania do Miłosierdzia Bożego
(Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny)

Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ...
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ...
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej - ...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ...
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ...
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ...
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ...
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ...
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ...
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ...
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ...
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ...
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ...
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ...
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ...
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci - ...
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ...
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ...
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ...
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ...
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ...
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ...
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ...
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ...
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ...
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ...
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga - ...
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ...
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ...
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych - ...
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi - ...
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ...
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ...

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Koronka do Ducha Świętego

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Wierzę w Boga Ojca...

Wezwanie Ducha Świętego:
Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień !

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze !

Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze !

Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę !

Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary !

Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary ! Amen.

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

K: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,
W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się

Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
W: Módl się za nami.

Modlitwa do Serc Pełnych Miłości
Ta modlitwa powinna być odmawiana o godzinie: 06:00, 12:00, 18:00 (po modlitwie "Anioł Pański" )
i o godzinie 16:00 na zakończenie "Godziny śmierci Jezusa".

Jezu! Maryjo! Kocham Was!
Okażcie nam Swoje miłosierdzie.
Ratujcie wszystkie dusze. Amen.

O! Serca Pełne Miłości!
O! Serca na zawsze miłością złączone! Uczyńcie mnie zdolnym
Do miłowania Was zawsze i nieustannie.
Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.
Serce Jezusa!
Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie
Stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości.
Weź mnie i posłuż się mną według
Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie.

Amen.

O! Jezu, czysta i święta Miłości!
Przeszyj mnie Twoimi strzałami
I zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca
Twojej Matki
Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!
O! Serca Pełne Miłości!
Obdarzcie mnie miłością życiem i zbawieniem.

Amen,

O! Jezu! O! Maryjo!
Jesteście Sercami Miłości!
Kocham Was
I Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca Pełne Miłości! Przyjmijcie mnie,

Wam oddaję serce moje! Amen