Duchowy przewodnik

Założycielem i duchowym przewodnikiem Wspólnoty jest o. Maksymin Tandek OFM

Modlitwa w intencji O. Maksymina

Dobry Ojcze, który powołałeś O. Maksymina do Zakonu Św. Franciszka,
proszę Cię o łaski potrzebne Mu do wypełniania Twojej woli
na drodze zakonnej i kapłańskiej.
Strzeż Go od zła wszelkiego.

Rozpal Go ogniem Miłości Ducha Św.,
aby przez Jego słowa i czyny uobecniał się Twój Syn, Jezus Chrystus.
Niech zajaśnieje Bóstwem i dostąpi zbawienia.
Maryjo, bądź Jego Matką i Wspomożycielką.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
lub
Dziesiątka Różańca

o. dr Maksymin Marek Tandek OFM
Urodził się 12. 02. 1966 roku w Lęborku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach Panewnikach (1988-1991) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach (1991-1994), które uwieńczył magisterium z teologii biblijnej oraz przyjęciem święceń kapłańskich. Od 1996 roku do 1997 odbył studia specjalistyczne z teologii biblijnej w Poznaniu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, które zakończył uzyskaniem licencjatu z teologii biblijnej. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, które w 2000 roku zakończył obroną pracy doktorskiej na temat Idei zwycięstwa w Księdze Apokalipsy św. Jana. Tegoż samego roku wyjechał do Jerozolimy, aby kontynuować studia biblijne w Studium Biblicum Franciscanum, uzyskując dyplom w zakresie formacji biblijnej. Od 2002 roku do 2003 roku przebywał w klasztorze franciszkanów w Bostonie (USA), uczęszczając na wybrane wykłady na Uniwersytecie Harvarda. Po powrocie do Polski w 2003 roku prowadził wykłady ze Starego Testamentu w Wyższym Seminarium we Wronkach – sekcja WT UAM w Poznaniu

o. dr hab. Piotr Szymański OFM

Ojciec Piotr Szymański, w Zakonie Braci Mniejszych Franciszkanów (OFM) posiada imię Florencjan. Urodził się 14. 01. 1964 roku w Wejherowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach Panewnikach w latach 1985-1991, które uwieńczył magisterium z teologii biblijnej oraz przyjęciem święceń kapłańskich 16 maja 1991 roku z rąk JE Ks. bp. Damiana Zimonia. Po święceniach kapłańskich pracował przez rok w Barczewie jako wikariusz parafialny. Od 1992 roku rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej (homiletyka) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył uzyskaniem stopnia doktora w 1997 roku. Tytuł jego rozprawy doktorskiej: „Łukaszowe perykopy paschalne w polskim przepowiadaniu posoborowym (Łk 24, 1-53). Studium egzegetyczno-homiletyczne." Następnie odbył studia specjalistyczne w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (1997-2000), które zakończył uzyskaniem stopnia licencjatu z teologii biblijnej. W latach 1994-1997 oraz od 2000 roku do chwili obecnej prowadzi wykłady z homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach – sekcja Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.