Misja


Wspólnota „UFNOŚĆ" przy klasztorze Franciszkanów w Toruniu.

CELE:
1. Umacnianie ufności w duszach wiernych.
2. Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, naszej Prowincji zakonnej św. Franciszka z Asyżu i jej misji, o nowe powołania oraz o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej i Jezusa Miłosiernego.
3. Obrona przed niewiarą i duchem relatywizmu.
4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI:
1. Odmawianie codziennie Koronki do Miłosierdzia Bożego
2. Udział w cotygodniowych spotkaniach.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz
udział w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.
4. Szerzenie czci Jezusa Miłosiernego przez uczynki
miłosierdzia i działalność apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka wspólnoty.

SZCZEGÓLNE UROCZYSTOŚCI:
1. Niedziela Bożego Miłosierdzia (Biała) - przygotowanie do niej przez Nowennę.
2. Każda pierwsza sobota miesiąca.