„(...) „Błogosławiony mąż, który ufa Panu i będzie Pan ufaniem jego. I będzie jako drzewo, które przesadzają nad wodami, które ku wilgoci puszcza korzenie swoje;
a nie będzie się bało, gdy przyjdzie gorąco, i będzie liść jego zielony, a czasu suchości nie będzie się frasować i nigdy nie przestanie czynić owocu” (Jr 17, 7- 8).

Przede wszystkim Ufność jest to hołd złożony miłosierdziu Bożemu, który nawzajem darzy ufającego siłą i męstwem do pokonania największych trudności.

(...) Ufność Bogu usuwa wszelki smutek i przygnębienie, a napełnia duszę wielką radością, nawet w najtrudniejszych warunkach życia.
(...) Ufność czyni cuda, bo ma na usługi wszechmoc Bożą.
(...) Ufność daje pokój wewnętrzny, jakiego świat dać nie może.
Ufność toruje drogę wszystkim cnotom.”

(MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO, ks. dr Michała Sopoćki)

Subskrybuje zawartość